სერვისები
შესრულებული პროექტებიIP ტელეფონიაოპტიკური ქსელებიWiFi ქსელიMikroTik-ის კონფიგურაცია
შესრულებული პროექტები

პროექტი: უკაბელო ქსელის მოწყობა სასტუმროში
დამკვეთი: შპს "კიპარისი"
თარიღი: 2018 წელი

ქალაქ ქობულეთში არსებულ სასტუმრო კიპარისის ორ კორპუსში განთავსდა 24 ცალი UniFi-ის სერიის უკაბელო დაშვების წერტილი. ორივე კორპუსში მოეწყო საკომუნიკაციო კარადები, განთავსდა როუტერები და სვიჩები. კორპუსების დაკავშირება განხორციელდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენით. სტუმართა და თანამშრომელთა ავტორიზაციის მიზნით UniFi Cloud Key-ს გამოყენებით განხორციელდა დაშვების სისტემის მოწყობა.

 

პროექტი: ხანგრძლივი მუშაობის უწყვეტი კვების წყაროს (UPS)  ინსტალაცია
დამკვეთი: შპს "ეფ1"
თარიღი: 2018 წელი

თბილისში არსებულ სამედიცინო კლინიკაში განხორციელდა ხანგრძლივი მუშაობის უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) ინსტალაცია.

დამკვეთის მხრიდან იყო მოთხოვნა, რომ მომხდარიყო სამედიცინო დანადგარების, მათ შორის საბავშვო ინკუბატორის უზრუნველყოფა უწყვეტი კვებით მინიმუმ 40 წუთის განმავლობაში და უზრუნველყოფილი ყოფილიყო სამედიცინო აპარატურის დაცვა ქსელში არსებული არასტაბილური ძაბვის დროს.

ამოცანის გადასაწყვეტად შეირჩა KSTAR-ის 1KVA სიმძლავრის უწყვეტი კვების წყარო და მაღალი წარმადობის აკუმულატორები.პროექტი: ხანგრძლივი მუშაობის უწყვეტი კვების წყაროს (UPS)  ინსტალაცია
დამკვეთი: უნივერსიტეტ სეუ-ში
თარიღი: 2018 წელი

თბილისში არსებულ საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში განხორციელდა ხანგრძლივი მუშაობის უწყვეტი კვების წაროს (UPS) ინსტალაცია.

დამკვეთის მხრიდან იყო მოთხოვნა, რომ მომხდარიყო 240 კომპიუტერით აღჭურვილი საგამოცდო დარბაზების უწყვეტი კვებით მომარაგება მინიმუმ 30 წუთის განმავლობაში. ამოცანის გადასაწყვეტად შეირჩა KSTAR-ის 10KVA სიმძლავრის ორი უწყვეტი კვების წყარო და მაღალი წარმადობის აკუმულატორები. უწყვეტი კვების წყაროები გაერთიანდნენ ერთ კლასტერად, რაც იძლევა საშუალებას გადანაწილდეს დატვირთვა და უზრუნველყოს სრული სტაბილურობა ერთ-ერთი მოწყობილობის მუშაობის შეფერხების შემთხვევაში.

 

პროექტი: ვიდეო სამეთვალყურეო IP კამერების ინსტალაცია
დამკვეთი: შპს "აზონი"
თარიღი: 2018 წელი

თბილისში არსებულ ესტეთიკის ცენტრში განხორციელდა ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის ინსტალაცია.

დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად განხორციელდა IP კამერების განთავსება ესთეტიკის ცენტრის შიდა და გარე პერიმეტრზე.  ვიდეომონიტორინგი მიმდინარეობს 24/7 განმავლობაში და ინფორმაცია ინახება მინიმუმ 30 დღის განმავლობაში.

პროექტის განსახორციელებლად შეირჩა UNIVIEW-ის ბრენდის IP კამერები და ვიდეო ჩამწერი.

განხორციელდა ვიდეო ჩამწერის მიერთება UNIVIEW-ს ღრუბლოვან სერვისზე, რათა დამკვეთს ჰქონდეს საშუალება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან განახორციელოს წვდომა ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემაზე.

 

პროექტი: ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის მოწყობა
დამკვეთი: რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი
თარიღი: 2017 წელი

TCR-ის საერთაშორისო სერიის ჩატარებასთან დაკავშირებით რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე მოეწყო ღონისძიების პირდაპირი ტრანსლირებისთვის საჭირო ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი.

ავტოდრომის ტერიტორიაზე, 10 წერტილში პირდაპირი ჩართვის კამერებისთვის განთავსდა ოპტიკურ-ბოჭკოვან ქსელში მიერთებისთვის საჭირო ყუთები. შუალედური შეერთებისთვის გამოყენებული იქნა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენის შემაერთებელი ქუროები. განხორციელდა საკომუნიკაციო კარადის ინსტალაცია და მასში განთავსდა სადენის დამაბოლოებელი ტერმინალები. განხორციელდა ქსელის ტესტირება და მარკირება, რომლის ინფორმაციაც დოკუმენტაციის სახით გადაეცა დამკვეთს.

პროექტი განხორციელდა Sumitomo Electric-ის შედუღების აპარატის და Grandway-ის რეფლექტომეტრის და საზომი მოწყობილობების გამოყენებით.

 


პროექტი: ოპტიკური ქსელის მოწყობა დაბა კობში
დამკვეთი: შპს "იერი"
თარიღი: 2017 წელი

დაბა კობში მინერალური წყლის სათავე ნაგებობასა და ქარხანას შორის დამაკავშირებელი  2,7 კილომეტრის სიგრძის 24 წვერიანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენის შუალედური შედუღების განხორციელება.

შედუღების შემდგომ მოხდა ყველა ბოჭკოს შემოწმება, როგორც ვიზუალური ლაზერის, აგრეთვე რეფლექტომეტრის გამოყენებით. რეფლექტომეტრიდან მიღებული დეტალური ინფორმაცია გადაეცა დამკვეთს.

პროექტი განხორციელდა Sumitomo Electric-ის შედუღების აპარატის და Grandway-ის რეფლექტომეტრის და საზომი მოწყობილობების გამოყენებით.
პროექტი: ხანგრძლივი მუშაობის უწყვეტი კვების წყაროს (UPS)  ინსტალაცია
დამკვეთი: შპს ფავორიტი სტილი
თარიღი: 2017 წელი

თბილისში არსებულ პროლიგრაფიულ საწარმო შპს "ფავორიტი სტილში" განხორციელდა ხანგრძლივი მუშაობის უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) ინსტალაცია.

დამკვეთის მხრიდან იყო მოთხოვნა, რომ მომხდარიყო ძვირადღირებული პოლიგრაფიუილი დანადგარების უზრუნველყოფა უწყვეტი კვებით მომარაგება მინიმუმ 40 წუთის განმავლობაში და უზრუნველყოფილი ყოფილიყო დანადგარების დაცვა ქსელში არსებული არასტაბილური ძაბვის დროს.

ამოცანის გადასაწყვეტად შეირჩა KSTAR-ის 6KVA სიმძლავრის სამი უწყვეტი კვების წყარო და მაღალი წარმადობის აკუმულატორები. უწყვეტი კვების წყაროები გაერთიანდნენ ერთ კლასტერად, რაც იძლევა საშუალებას გადანაწილდეს დატვირთვა და უზრუნველყოს სრული სტაბილურობა ერთ-ერთი მოწყობილობის მუშაობის შეფერხების შემთხვევაში.  

 

 

Ubiquiti Networks (Ubnt)MikroTikKSTARYealinkYeastarSumitomo ElectricZTTGrandwayLeochWINTOPNEXSynologyMirsanWI-TEKUNIVIEWDRAKA
კონტაქტი
+995 32 2 98 98 49
+995 32 2 48 16 33
sale@intellcom.net
მისამართი
გაგარინის 4-4 , 0160
თბილისი, საქართველო